שיחה:ספרא (מלבי"ם)/פרשת אחרי מות/פרק ח

הוספת נושא
אין דיונים בדף הזה.

מה שכתוב במשנה ג' ת"ל "הוא"-- הוא אסור בכולם ואין שבת בראשית אסור בכולם, הנה מפשטות לשון הזכר של אסור בכולם משמע דדריש מלת "הוּא" שכתוב אצל פרשת אמור- "שבת שבתון הוּא", ולא קאי על פר' אחרי מות שכתוב בלשון נקבה-- "שבת שבתון הִיא", ועי' במלבי"ם שמשמע להיפך, וצע"ע--Dmokhtar (שיחה) 00:35, 15 במאי 2012 (IDT)

חזרה לדף "ספרא (מלבי"ם)/פרשת אחרי מות/פרק ח".