שולחן ערוך יורה דעה שצד ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

יוצאין לבית הקברות ופוקדים על המתים שלשה ימים שמא עדיין הוא חי:

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(ב) ופוקדים על המתים כו'. כתב הפרישה זה היה דוקא בימיהם שהיו מניחין את המת בכוכין[2] והיה אפשר לגלות את המת ולראותו וכתב עוד הדרישה בשם מהרש"ל אדם שמת לו מת ובתוך שלשים נולד לו בן אין עושין שמחה ומשתה ביום המילה רוקח עכ"ל וכמדומה שאין נוהגין כן:
 

באר היטב

(א) ופוקדים: כתב הפרישה זה היה דוקא בימיהם שהיו מניחין את המת בכוכין והיה אפשר לגלות את המת ולראותו. וכתב עוד בשם מהרש"ל אדם שמת לו מת ובתוך ל' נולד לו בן אין עושין שמחה ומשתה ביום המילה רוקח עכ"ל. וכמדומה שאין נוהגין כן. ש"ך.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש

  1. ^ [אולי שייך זה בסי' זה סעיף ד' עמ"ש ואם נולד בן זכר כו'. מראה כהן:
  2. ^ [אולי שייך זה בסי' זה סעיף ד' עמ"ש ואם נולד בן זכר כו'. מראה כהן: