פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה שצא א


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אָבֵל אסור בשמחה לפיכך לא יקח תינוק בחיקו כל שבעה שמא יבא לידי שחוק.

מפרשים