שולחן ערוך יורה דעה שעח י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אין לאכול עם האבל כל כך בני אדם שיתחלקו לשני מקומות:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ט) אין לאכול כו'. דהוי כסעודת מריעות שיש בה שמחה:


ט"ז

באר היטב

(ה) שיתחלקו: דהוי כסעודת מריעות ושיש בה שמחה. ש"ך.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש