שולחן ערוך יורה דעה שעד ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

כל הקרובים שהכהן מיטמא להם -- שהם אביו ואמו ובנו ובתו ואחיו ואחותו מאביו הבתולה ואשתו -- מתאבלים עליהם. ועוד הוסיפו עליהם אחיו-מאמו ואחותו-מאמו (בין בתולה בין נשואה), ואחותו נשואה מאביו -- שמתאבלים עליהם אף על פי שאין כהן מיטמא להם.

וכשם שהוא מתאבל על אשתו כך היא מתאבלת עליו. ודוקא אשתו כשרה ונשואה אבל פסולה או ארוסה לא.

אבל בנו ובתו ואחיו ואחותו -- אפילו הם פסולים -- מתאבל עליהם. חוץ מבנו ובתו ואחיו ואחותו משפחה וכותית שאינו מתאבל עליהם.

מפרשים

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש