שולחן ערוך יורה דעה שלט ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

כיון שנטה אדם למות -- אין רשאין ליפרד ממנו כדי שלא תצא נפשו והוא יחידי.

(ומצוה לעמוד על האדם בשעת יציאת נשמה שנאמר "ויחי עוד לנצח לא יראה השחת כי יראה חכמים ימותו וגו') (תהילים מ"ט) (הגהות אלפסי שם)

מפרשים

ט"ז

והוא יחידי. מפני שהנפש משתוממת בשעה שיוצאה מן הגוף:

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש