שולחן ערוך יורה דעה שלה ט


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

מבקרין חולי עובדי כוכבים מפני דרכי שלום:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ח) מבקרין חולי עובדי כוכבים כו'. משמע אפי' חולי עובדי כוכבים לחוד וע"ל סי' קנ"א:באר היטב

▲ חזור לראש