שולחן ערוך יורה דעה שלא עו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אין מעשרין באומד אלא במדה או במשקל או במנין וכל המדקדק בשיעור משובח והמרבה במעשרות מעשרותיו מקולקלין שהרי הטבל מעורב בהן ופירותיו מתוקנין:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(קג) אלא במדה כו'. כל מין לפי מה שרגילין בו מדה או משקל או מנין:

(קד) והמרבה כו'. ואם ימעט גם פירותיו טבלים הלכך ידקדק בשיעורם:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש