פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אם לא הפריש החלה בצק אלא אפה הכל הרי זה מפריש מן הפת.

מפרשים