שולחן ערוך יורה דעה שדמ יח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

חכם שמת -- בית מדרשו בטל, שסופדין אותו כל שבעה. אבל שאר מדרשות עוסקין בתורה אפי' בשעת הספד. ואחר ההספד אין תלמידיו מתקבצים בבית מדרשו אלא מתחברים שנים שנים ולומדים בבתיהם.

אב בית דין שמת -- כל מדרשות שבעיר בטלין. והרגילין להתפלל בב"ה משנים מקומם.

נשיא שמת -- כל בתי מדרשות שבכל מקום שמספידין אותו בטלים. ואחר ההספד אין נכנסים לבית המדרש אלא מתחברים שנים שנים ולומדין בבתיהם. וכל בני העיר מתפללים בבית האבל, בין בחול בין בשבת. חוץ מקריאת התורה בשבת ושני וחמישי שקורין בבית הכנסת. ולא [יטיילו] בשוק אלא יושבים משפחות משפחות ודוים כל היום:

מפרשים

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש