שולחן ערוך יורה דעה רצו סח


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

כל ההרחקות והשיעורים האמורים בכלאים באמה בת ו' טפחים שוחקות:

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש