פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

בית שאין לו תקרה -- פטור.    היה מקצתו מקורה ומקצתו אינו מקורה -- אם היה הקירוי כנגד הפתח -- חייב במזוזה; והוא שיהיה במקורה על ד'.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כד) ד' על ד'. או כדי לרבע ד' על ד' להרמב"ם:באר היטב

(יז) על:    או כדי לרבע ד' על ד' להרמב"ם.▲ חזור לראש