פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה רסה ט


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אבי הבן עומד על המוהל להודיעו שהוא שלוחו:

מפרשים