שולחן ערוך יורה דעה רסב ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אנדרוגינוס ומי שיש לו שתי ערלות ויוצא דופן נימולים לשמונה:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ה) אנדרוגינוס כו'. ע"ל סימן רס"ו סעיף י':

(ו) שתי ערלות. זה על זה וי"א ב' גידין. רש"י:


ט"ז

שתי ערלות. פירש"י שני עורות זה ע"ז ואמרי לה ב' גידים:

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש