פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

פחות מזה שיתן לו פחות מהראוי בסבר פנים יפות:

מפרשים