פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

פחות מזה שיתן לעני בידו קודם שישאל:

מפרשים