שולחן ערוך יורה דעה רלז ד


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

האומר מבטא שאעשה דבר פלוני או שלא אעשנו הוי כאילו אומר שבועה:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ה) מבטא כו'. דכתיב כי יבטא בשפתים:


ט"ז

באר היטב

▲ חזור לראש