שולחן ערוך יורה דעה רלד ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

שומרת יבם אין היבם מפר אפילו אין שם אלא יבם אחד ואפי' עשה בה מאמר (פירוש שקדשה בכסף):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(יז) אין היבם מפר כו'. דמאמר אינו קונה ביבמה אלא מדרבנן וע"ל סעיף י"א:


ט"ז

אין היבם מפר. בטור כתוב לבדו ורצונו לומר כיון שהוא לבדו ונתרוקן רשות האב כבר ממנה בשעת הנשואין שוב אין לה הפרה כלל אפי' בשותפות האב:

באר היטב

(י) מאמר:    דמאמר אינו קונה ביבמה אלא מדרבנן וע"ל סי"א.





פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן



▲ חזור לראש