שולחן ערוך יורה דעה קפ ח


צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה

שולחן ערוך

המשרט ה' שריטות על מת אחד או על ה' מתים שריטה אחת חייב ה':

מפרשים

ט"ז

באר היטב

▲ חזור לראש