שולחן ערוך יורה דעה קעט יא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

למדוד האזור וללחוש עליו מותר ואפי' בשבת:

הגה: ועיין בא"ח סימן ש"ו וה"ה שאר לחשים ועיין בא"ח סי' ש"א איזה לחש וקמיע אסור:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(יג) סימן ש"ו. סעיף ז':

(יד) סימן ש"א. סכ"ה ונ"ז:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש