שולחן ערוך יורה דעה קמו ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

עובד כוכבים מבטל אלילים אע"פ שאינה שלו, ואפילו אינו עובד לאותם אלילים, ואפי' בעל כרחו; ובלבד שידע בטיב אלילים. אבל קטן שאינו יודע בטיב אלילים, וכן שוטה וכן מי שאינו עובד אלילים כגון גר תושב -- אינם יכולים לבטלה.

(ישמעאלים שאינן עובדי עבודת כוכבים אינם יכולים לבטל) (בית יוסף בשם הרמב"ם פ"ח):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ו) ישמעאלים כו'. עיין לעיל סימן קכ"ד ס"ק י"ב:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש