פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה קכב א


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

נותן טעם לפגם מותר:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) נותן טעם לפגם כו'. עד סוף סעיף ד' נתבאר הכל על נכון בסימן ק"ג ע"ש:באר היטב

▲ חזור לראש