פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

ריאה שנמצאת נפוחה כמו עיקר חריות של דקל אוסרין אותה מספק:

מפרשים