שולחן ערוך חושן משפט תח ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שור שהיה רועה ונמצא שור הרוג בצדו אף ע"פ שזה מנוגח וזה מועד ליגח זה מנושך וזה מועד לנשוך אין אומרים בידוע שזה נגחו או נשכו אפי' גמל האוחר בין הגמלים ונמצא הרוג בצדו אין אומרים בידוע שזה הרגו עד שיראוהו עדים כשרים:

מפרשים

פירושים נוספים


▲ חזור לראש