פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט שמו יט


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

כל אלו החלוקים של שאלה בבעלים נוהגין גם כן בכל השומרים:

מפרשים