שולחן ערוך חושן משפט שה ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שומר שכר שמסר לשומר אחר נתבאר משפטו בסימן רצ"א:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

נתבאר משפטו בס"ס רצ"א:    ע"ש מסכ"א ואילך גם בטור בסי' זה כ' מדינים אלו ע"ש:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש