פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט רצב כא


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

הפקיד אצלו כסות מנערה בענין שנתבאר בסי' רס"ז:

מפרשים