שולחן ערוך חושן משפט רצב יז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

המפקיד חמץ אצל חבירו והגיע פסח ה"ז לא יגע בו עד שעה חמישית ביום י"ד מכאן ואילך יוצא ומוכר בשוק לשעתו מפני השבת אבידה לבעלים:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

עד שעה חמישית:    שאז אסורה בהנא' מדרבנן:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש