שולחן ערוך חושן משפט רצב טו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

לא ערבם עם פירותיו אף על פי שחסרים ומתמעטים והולכין לא יגע בהם במה דברים אמורים כשחסרו חסרון הראוי להם בכל שנה אבל אם חסרו יותר מכדי חסרונן אם בעל הפקדון בעיר יודיענו ואם אינו בעיר מוכרן בבית דין:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

חסרון הראוי להן כו':    ע"ד שנתבאר לפני זה בסי"א:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש