שולחן ערוך חושן משפט ערב ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

היה כהן והבהמה רובצת בין הקברות אינו מטמא לה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

היה כהן וכן אם היה זקן כו':    כל זה ילפינן מדכתיב וחדלת מעזוב לו פעמים שאתה מתעלם:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש