שולחן ערוך חושן משפט רעא ה


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

דין מציאת גט נתבאר בטור א"ה סי' קל"ב וסי' קנ"ג:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

באר היטב

▲ חזור לראש