שולחן ערוך חושן משפט רסח ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

קטנה יש לה חצר ויש לה ד' אמות אבל קטן אין לו חצר ואין לו ד' אמות:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

קטנה יש לה חצר:    כבר כתבתי מילתא בטעמא בזה בס"ס רמ"ג:

ש"ך - שפתי כהן

(י) קטנה כו'. עמ"ש לעיל סימן רמ"ג סכ"ב וכ"ג מדינים אלו:


ט"ז

באר היטב

(טו) קטנה:    ע"ל סוף סימן רמ"ג (ועמ"ש שם בשם הש"ך בס"ק כ"ב ע"ש).קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש