פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט רסב יח


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

מצא חמור ואוכף עליו הנותן סי' באוכף מחזירין לו גם החמור:

מפרשים