שולחן ערוך חושן משפט רסב ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

המוצא ככרות של בעל הבית וגיזי צמר הצבועים וחתיכות בשר או דג שיש בהן סימן וכן כל דבר שיש בו סימן חייב להכריז:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

וחתיכת בשר כו'. שיש בהם כו':    פי' כשיש בו סי' דלא בכל חתיכת בשר או דג יש בו סי':


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש