שולחן ערוך חושן משפט רנו ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ש"מ שהודה שיש לפלוני אצלו כך וכך תנוהו לו הודאתו הודא' ואפי' הודאת הגר לבנו שאין הורתו בקדושה או לעכו"ם נותנים לו אבל שכיב מרע שצוה לתת לעכו"ם מתנה אין שומעין לו שזה כמי שצוה לעבור עבירה מנכסיו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(ד) ש"מ כו' ע' בתשובת רשד"ם סימן ס"ד:


ט"ז

באר היטב

(ו) שהודה:    עיין בתשו' רשד"ם סי' ס"ד.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש