שולחן ערוך חושן משפט רד ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מכר לו בדברים בלבד ופסקו הדמים ורשם הלוקח רושם על המקח כדי שיהיה לו סימן ידוע שהוא שלו אע"פ שלא נתן מהדמים כלום כל החוזר בו אחר שרשם מקבל מי שפרע ואם מנהג המדינה הוא שיקנה הרושם קנין גמור נקנה המקח ואין אחד מהם יכול לחזור בו וכל זה בשרשם בפני המוכר או שאמר לו המוכר רשום מקחך

(ועיין לעיל סימן ר"א):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ורשם הלוקח רושם כו':    חז"ל תקנו להיות לרושם דין נתינת מעות על המקח:באר היטב

(ט) רושם:    חז"ל תקנו להיות לרושם דין נתינת מעות על המקח. סמ"ע.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש