שולחן ערוך חושן משפט קעו מג


שולחן ערוך

שותפים שיש להם חוב ביחד ורצה האחד להתרחק ממקומו ולהוליך השטר עמו חבירו יכול לעכב עליו שלא יוליך השטר. (וכמו שנתבאר סעיף י"ג סי' זה):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש