שולחן ערוך חושן משפט קעו יז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

היה זמן ידוע למכירת אותה סחורה יש לכל א' מהם לעכב שלא יחלקו עד שתמכר בזמן הידוע למכירתה ואין אחד מהם נוטל לא מהקרן ולא מהריוח עד זמן החלוקה אלא אם התנו ביניהם:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(ל) היה זמן ידוע כו'. עיין בתשובת מהרשד"ם סי' ק"ס ותי"א:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש