שולחן ערוך חושן משפט קמג ג


שולחן ערוך

ברח המערער מחמת סכנת נפשות אין מחזיקין בנכסיו שירא לפחות פן יודע מקומו וירדפו אחריו אבל אם ברח מחמת ממון מחזיקין בנכסיו שאינו ירא כל כך:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ט"ז

באר היטב

(ה) ממון:    אם ברח מחמת שהי' חייב ממון לשררה אפשר דהוי כמו בורח מחמת נפשות. משפט צדק ח"א סי' ס"ט. כנה"ג).קצות החושן

▲ חזור לראש