שולחן ערוך חושן משפט ס ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

המתחייב לזון את חבירו סתם או לזונו על שלחנו ומת המתחייב חייבים היורשים לזונו כמה שהיה חייב מורישו (דשלחנו לאו דוקא):

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

חייבים היורשים כו':    דלא כתב על שלחנו אלא לאפוקי שיתחייב לזונו בפ"ע במקום שהוא שם:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש