שולחן ערוך חושן משפט לד לד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

חזרת טבח שהיה בודק לעצמו ומוכר ויצא טריפה מתחת ידו שילבש שחורים ויתכסה שחורים וילך למקום שאין מכירים אותו ויחזיר אבידה בדבר חשוב או יוציא טריפה מתחת ידו בדבר חשוב. (וע' בי"ד סי' קי"ט):

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

שילבש שחורים כו':    עפ"ר מ"ש בזה והחמירו בטבח להלביש שחורים בשביל שהכשיל רבים וכדי שיכנע לבו כי השחרות משפיל הגאוה והזדון שבלבבו: 

ש"ך - שפתי כהן

(לו) ועיין בי"ד. עיין בתשו' בן ל"ב ס"ג סי' ל"ט): 

באר היטב

(מו) שחורים:    כדי שיכנע לבו כי השחרות משפיל ה אוה והזדון שבלבבו כ"כ הסמ"ע ועיין בתשובת ן' לב סי' ל"ט ס"ג.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש