שולחן ערוך חושן משפט לד י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

המלוה ברבית פסול אחד המלוה ואחד הלוה אם ברבית קצוצה פסולים מן התורה ואם ברבית מדרבנן פסולים מדבריהם:

הגה: וי"א דבאבק רבית אינו נפסל אלא המלוה ולא הלוה (נ"י פרק זה בורר) ועיין בי"ד ריש סי' קס"א:

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(יד) עדי' שחתמו עצמן ע' מ"ש לקמן סי' מ"ג:

(טו) ואחד הלוה. משמע דערב ועדים כשרי' וכן משמע בב"י ודלא כסמ"ע לקמן ר"ס נ"ב ע"ש: 

באר היטב

(יג) הלוה:    משמע דערב ועדים כשרים וכ"מ בב"י ודלא כהסמ"ע ריש סימן נ"ב מ"ש. ש"ך.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש