שולחן ערוך חושן משפט ז י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

דיין שיודע בחבירו שהוא גזלן או רשע אין לו להצטרף עמו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אין לו להצטרף עמו:    אע"פ שידון דין אמת משום שנאמר מדבר שקר תרחק ועי' מ"ש בפרישה וכן יתבאר בריש סימן ל"ד למנין עדות:


ט"ז

באר היטב

(יט) להצטרף:    אע"פ שידון דין אמת משום שנאמר מדבר שקר תרחק וכן הוא לענין עדות בסי' ל"ד. סמ"ע.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש