שולחן ערוך אורח חיים תרפח ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כפרים ועיירות גדולות, וכרכים שאינם מוקפים חומה מימות יהושע בן נון, חקורים בי"ד.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ח) קורים בי"ד:    מי שדינו לקרוא בט"ו אינו יכול לקרוא ולפטור לבני י"ד בי"ד וכן להיפך כיון שאינו מחוייב עתה בדבר [פר"ח] והפמ"ג כתב דבדיעבד אם בן כרך קרא לבן י"ד בי"ד יצא:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש