שולחן ערוך אורח חיים תרסד ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יש מי שאומר שהושענא שבלולב, אף על פי שנזרקת אין לפסוע עליה (ועיין לעיל סימן כ"א גבי ציצית):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(כח) שהושענא שבלולב — והוא הדין ערבה של הושענא אין לזלזל בה [ברכ"י בשם סדר היום]:

(כט) ועיין לעיל סימן כ"א — רוצה לומר מה דמבואר שם בסעיף א בהג"ה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן