שולחן ערוך אורח חיים תרמה ד


שולחן ערוך

לא היו עליו זה על גב זה כדרך כל הלולבין, אלא זה תחת זה, אם ראש זה מגיע לעיקר של מעלה ממנו עד שנמצא כל שדרו של לולב מכוסה בעלין, כשר; ואם אין ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה, או שאין לו הרבה עלין זה על זה אלא מכל צד יוצא אחד למטה סמוך לעיקרו ועולה על ראשו, פסול:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(כ) ואם אין וכו' פסול - הטעם בכל זה שאינו הדר:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש