פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרכז א

שולחן ערוך

(צריך לישב באויר הסוכה).

הישן תחת המיטה בסוכה, אם היא גבוה י' טפחים -- לא יצא:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(א) צריך לישב וכו' - הקדים בזה כדי לידע הטעם בישן תחת המטה דלא יצא שאינו ישן בצל הסוכה אלא בצל אוהל:

(ב) הישן וכו' - דעיקר ישיבת הסוכה הוא אכילה שתיה ושינה:

(ג) גבוה עשרה טפחים - מן הארץ עד תחתית המטה גבוה י"ט דע"י שיש תחת המטה אויר י"ט חשיב כאוהל ומפסיק בין הסוכה ואפילו דפנות המטה קצרים מאוד שאין להם אפילו רוחב טפח מ"מ שם אוהל עליה:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש