שולחן ערוך אורח חיים תריג י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כלה כוכל שלשים יום מותרת לרחוץ פניה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(יב) כלה:    כ"ה פשוט בגמ' וצע"ג ברש"י בכתובות דף ד' ע"א ע"ש:

באר היטב

(יב) כלה:    וצ"ע ברש"י בכתובות דף ד' ע"א מ"א. וע' במרדכי דמ"ק שהקשה כן לרש"י ותירץ ע"ש.


משנה ברורה

(כו) כל שלשים יום:    אחר נשואיה כדי שלא תתגנה על בעלה. כתב הח"א נראה שזה היה בזמניהם שלא היו בבהכ"נ כל היום אבל בזה"ז שאינו רואה אותה כל היום לא שמעתי שנוהגין בזה היתר:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש