שולחן ערוך אורח חיים תריג ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כהרב אסור לעבור במים כדי לילך אצל תלמידו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

(ט) תלמידו:    ואם א"א לו לתלמיד לילך מותר לרבו לילך אצלו ט"ז. ובלבוש לא כ"כ עיין שם.


משנה ברורה

(כ) הרב אסור וכו':    עיין לעיל בסימן ש"א במ"ב סקי"א:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש