שולחן ערוך אורח חיים תריב ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כל האוכלים מצטרפים לשיעור זה דאפילו מלח שעל הבשר וציר שעל ירק אבל אכילה ושתיה האינן מצטרפות:

מפרשים

 

ט"ז - טורי זהב

אפי' מלח שעל הבשר. דמלח וציר הוי אכשורי אוכל כאוכל דמי ולא הוי משקה:


 

משנה ברורה

(ד) אפילו מלח וכו' וציר שעל ירק:    דבאין להכשיר את האוכל וכל דבר שבא להכשיר את האוכל חשוב כאוכל. וה"ה בשרה פתו ביין או במים מצטרף היין או המים להפת:

(ה) אינן מצטרפות:    שאם אכל פחות מככותבת ושתה ג"כ פחות מכשיעור אינן מצטרפות ביחד לחייבו דקים להו לחכמים שאין דעתו מתיישבת בכך [גמרא]:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש